Graphic Design Process: From Problem to Solution

1.260.000,0

Nhà xuất bản: Laurence King
Kích thước: 216 x 280 mm (WxH)
Số trang: 192
Bìa mềm. Tiếng Anh

Category:

Description

Quy trình thiết kế đồ họa là thứ không dễ xác định rõ ràng: mỗi nhà thiết kế (designer) đều có nhãn quan và cách tiếp cận riêng. Cuốn Quy Trình Thiết Kế Đồ Họa bao gồm một loạt ví dụ cụ thể và chuyên sâu về các phương pháp thiết kế phổ biến cũng như cá biệt.

Các chương sách được chia theo các bước sáng tạo thông thường – Nghiên Cứu, Tìm Cảm Hứng, Vẽ, Dẫn Dắt, Phác Thảo, Trừu Tượng, Phát Triển và Hợp Tác Sáng Tạo – thông qua tác phẩm của các nghệ sĩ thiết kế trên khắp thế giới.

Cuốn sách dành cho sinh viên và người làm về giáo dục, cũng như các nhà thiết kế quan tâm đến phương pháp làm việc của những nhà thiết kế khác.

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 20 × 30 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Graphic Design Process: From Problem to Solution”

Your email address will not be published. Required fields are marked *