Graphic Fest: Spot-on Identity for Festivals and Fairs

1.140.000,0

Nhà xuất bản: Victionary

Kích thước: 190 x 255 mm (WxH)

Số trang: 256

Bìa mềm – Tiếng Anh

Category:

Description

Làm sao để thống nhất nhận diện thương hiệu cho các Lễ hội và Hội chợ? Tất cả sẽ được trình bày bằng nhiều thiết kế khác nhau tập hợp trong quyển Graphic Fest: Spot-on Identity for Festivals and Fairs.

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 19 × 25.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Graphic Fest: Spot-on Identity for Festivals and Fairs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *