Grid Systems

1.835.000,0

Nhà xuất bản: Niggli Verlag
Kích thước: 210 x 297 mm (WxH)
Số trang: 176
Bìa cứng, in màu
Tiếng Anh, Đức

Category:

Description

Hệ thống lưới trong một thiết kế thì không cần phải tranh luận thêm nữa rồi. Từ in ấn cho đến kỹ thuật số, hệ thống lưới giúp bạn thiết kế theo một thể thống nhất, cân đối, có tổ chức.

Cùng với Thinking With Type, Grid System luôn xếp đầu trong những danh mục sách về Graphic Design cần phải có.

Additional information

Weight 1.3 kg
Dimensions 20 × 30 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Grid Systems”

Your email address will not be published. Required fields are marked *